Sony Objektiv Freisteller
Credit: Sony

Fototest des Sony FE 100-400 mm F4.5-5.6 G.